הסרה מרשימות דיוור
כתובת האימייל netiv@netvision.net.il רשומה לקבלת דיוורים מהמדוור. אם ברצונך להסיר את עצמך אנא לחץ על כפתור ההסרה בתחתית המסך.
אנא הסירו את כתובת המייל שלי מכל הרשימות של המדוור